Hướng dẫn lấy tên từ địa chỉ Email đơn giản

0
trumtinhoc img - Hướng dẫn lấy tên từ địa chỉ Email đơn giản

Trong bài viết này, Trumtinhoc.com sẽ hướng dẫn bạn cách lấy tên từ địa chỉ Email đơn giản.

Địa chỉ Email “đơn giản” trong trường hợp này là những Email đúng cấu trúc, không gặp lỗi và các máy tự động có thể thao tác dựa trên. Đối với những trường hợp cụ thể hơn, Trumtinhoc.com sẽ cung cấp các giải pháp sửa Email sao cho đúng.

Công thức lấy tên từ địa chỉ Email đơn giản

Về tổng quát, ta sử dụng công thức sau:

=LEFT(“Email ban đầu”,FIND(“@”,”Email ban đầu”)-1)

Trong đó:

Hàm LEFT giúp lấy ra một số lượng kí tự từ chuỗi ban đầu.

Hàm FIND giúp tìm ra vị trí kí tự trong chuỗi có sẵn.

Kết hợp 2 hàm, ta sẽ lấy những kí tự đứng trước dấu “@“.

Ví dụ

Ta có ví dụ sau:

huong dan lay ten tu dia chi email don gian - Hướng dẫn lấy tên từ địa chỉ Email đơn giản

Tại ô B1 ta sử dụng công thức tách tên từ ô A1:

huong dan lay ten tu dia chi email don gian 1 - Hướng dẫn lấy tên từ địa chỉ Email đơn giản

Sau đó sử dụng Autofill để áp dụng cho các ô từ B2 đến B6:

huong dan lay ten tu dia chi email don gian 2 - Hướng dẫn lấy tên từ địa chỉ Email đơn giản

>> Xem thêm:  Cách thêm đường trung bình/đường tổng số vào biểu đồ trong Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *